Omgevingsvergunning

Je kan bij ons een tuinontwerp + omgevingsvergunning aanvragen (400 euro excl. btw.) of wij kunnen uw omgevingsvergunning regelen zonder dat u tuinklant bent (800 euro excl. btw.).

Wanneer verplicht

Een omgevingsvergunning dient in Vlaanderen ingediend te worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Een omgevingsvergunning voor uw tuin is verplicht in de volgende gevallen:


-Nieuwe verhading wordt aangelegd en de totale nieuwe + oude verharding rond de woning is meer dan 80m²

(met uitzondering van 1,5m breed naar voordeur en 3m breed naar de garage). Steenslag, zonnepanelen, siervijvers, grasdallen, zwembaden en kunstgras behoren ook tot de max. 80m² verharding.


-Er worden hoogteverschillen aangelegd van 50cm of meer.


-De totale oppervlakte van al de bijgebouwen rond de woning is meer dan 40m².


-De tuinaanleg komt niet overeen met uw verkavelingsvoorschriften.


-Overwelven gracht.


-Parkeerplaatsen in de voortuin.


-Bronbemaling


-Uw zwembad of bijgebouw ligt op meer dan 30m van de woning.
Regenwater

Bij het indienen van de omgevingsvergunning moet er rekening worden gehouden met de verordening hemelwater. Hier komt de kennis van ons dochterbedrijf 'Afkoppelen.be' (afkoppelingsaannemer, afkoppelingsdeskundige en rioleringskeurder) goed van pas.


Elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding met een oppervlakte groter dan 40m², moet voldoen aan de GSV hemelwater.


De volgende zaken zijn belangerijk om te weten:


-Nieuwe verharding met een oppervlakte groter dan 40m² moet eerst infiltreren alvorens deze mag aansluiten op de straatriolering.


-Overloop zwembad moet aangesloten worden op het regenwaterstelsel (of infiltreren), de filter dient aangesloten te worden op het afvalwater stelstel.


-Buiten goten (acodrains) moeten aangesloten worden op het regenwaterstelsel.


-Is het bijgebouw groter dan 40m², dan is een infiltratie verplicht (perceel kleiner dan 250m² => infiltratie niet verplicht).


-Is het bijgebouw groter dan 100m², dan is een regenwaterput verplicht (uitzondering bij volledig groendak).


-Wanneer de riolering is de straat gescheiden is, dient deze op privé ook gescheiden te zijn.

Zaakvoerder: Martijn Kayaert

Tuin- en Landschapsarchitect

Ontkoppelingstechnieker

 

GSM: +32 (0)474 815 383

 

BE642.830.579